MCM on Tour – Ligurien/Monaco | 09. - 18.05.2003

Teilnehmer: